We doen het samen

Mijn diensten

Veranderen is een vak

Hoe ik
kan helpen

Veel organisaties staan voor flinke uitdagingen. Hoe blijven we goed in wat we doen, doen we er nog toe? Is de zorg nog op het juiste niveau, doen we het écht samen, hebben we het slim georganiseerd, gebruiken we wat beschikbaar is? 

Vaak zijn dergelijke trajecten intensief omdat het de organisatie raakt en het alleen behouden wat er is geen optie meer is. Het resultaat wordt zichtbaar als de mensen in de organisatie kunnen waarmaken wat de bedoeling is. Zíj zijn de olie waar de motor op draait. Ik begeleid u en uw medewerkers naar een nieuwe fase.

Ik help organisaties en teams sterker te staan bij verandering

Organisaties, teams & individuen

Veranderkundige vraagstukken

Vakinhoudelijke oriëntatie domineert geregeld boven de organisatie focus. Dit vraagt naast passende ondersteuning  in de vorm van training en coaching vooral ook om duidelijke sturing vanuit de leidinggevende.

Het vereist als leidinggevende flexibiliteit, rust en focus om deze koerswijzigingen en cultuurveranderingen aan te sturen, terwijl de eigen situatie ook verandert. Niet eenvoudig met drie petten op; die van leider, manager en coach. Daarin kan ik juist de ondersteuning bieden om veranderingen ‘waar’  te maken.

“Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft”

Stappen naar ontwikkeling

01

Kennismaken en onderdompelen in de huidige gang van zaken.

De eerste klap is een daalder waard; de verandering begint in het eerste contact. Gedurende deze periode wordt geobserveerd, geluisterd, gevraagd maar ook ‘ gedaan’. Wat is hier aan de hand en wat is de bedoeling? Wat werkt en wat ook niet? 

02

Faciliteren en kraken

Aan de slag met interventies om dichter bij de antwoorden en oplossingen te komen van het vraagstuk. Gedurende deze periode is er focus op de gewenste richting en concrete veranderingen met lef en experimenten.

03

Bestendigen en afscheid nemen.

Na een intensieve periode waarin verschillende oplossingen tot stand zijn gekomen, ligt nu de nadruk op het behouden van het gewenste gedrag of proces en het verankeren van de opgedane kennis. Een warme overdracht is de kers op de taart.

Omdat vreemde ogen dwingen, fris kijken en dwars denken. Soms anders, vandaar de ‘s’ aan het eind van Progressings.